BiHpravnik

efikasne pravne usluge

Saznajte više

Usluge

Bidding on a home

Porezi

 • Podnošenje prijave za razrez poreza i promet nekretnina kod nadležne porezne uprave.
 • Izlazak na lice mjesta zajedno sa članovima komisije ovlaštenima da utvrde procjenu vrijednosti i poresku osnovicu za nekretninu.
 • Ulaganje žalbe na riješenje o razrezu poreza na promet nekretnina drugostepenom organu na zahtjev klijenta.
 • Završavanje postupka utvrđivanja poreske osnovice i razreza poreza na promet nekretnina kod nadležne porezne uprave.
paperwork

Dokumentacija

 • Provjeru dokumentacije potrebne za pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za predmetnu nekretninu.
 • Pripremu i izradu dokumentacije potrebne za pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za predmetnu nekretninu kod nadležnih državnih organa (katastarski plan, zemljišno knjižni izvadak, izvod iz regulacionog plana, idejni projekat, glavni izvedbeni projekat kao i ostalo).
 • Brzo obavljanje pripreme dokumentacije (porezna uvjerenja, potvrde za režije i ostalo) i zakazivanje termina za zaključivnje svih pravnih poslova vezanih za nekretnine kod notara pod najpovoljnijim uslovima.
Buying-Property51

Legalizacija

 • Potpuna realizacija i uspješno završavanje postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata.
 • Brzi upis vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u zemljišne knjige i druge javne evidencije za nekretnine.
 • Brzo završavanje postupka brisanja upisanih prava korištenja, prava raspolaganja i drugih prava kao i upis prava vlasništva na nekretninama.
Energo krediti

Krediti

 • Procjena trenutne tržišne vrijednosti nekretnina i obezbjeđivanje hitne procjene vrijednosti nekretnina za banke od strane sudskog vještaka odgovarajuće struke.
 • Pomoć u pripremi dokumentacije u postupku dobivanja povoljnih kredita kod komercijalnih banaka radi kupovine ili adaptacije stanova , kuća i poslovnih prostora.
 • Hitno zakazivanje termina kod notara radi zaključenja ugovora o hipoteci u cilju obezbjeđenja kredita.

O nama

Agencija Nemos d.o.o.

Agencija za pravni konsalting i promet nekretnina.

Agencija za promet nekretninama Nemos d.o.o (u Sarajevu na ul. Obala Kulina Bana br. 15) formirana je 2005 god kao specijalizirana agencija za sve vrste usluga vezanih za promet, najam i druge vrste usluga za pravnu pomoć klijentima u poslovanju sa nekretninama prvenstveno na područiju Kantona Sarajevo, ali i na teritoriji cijele BiH.

Agencija je u proteklom periodu ostvarivala pozitivne rezultate i izlazila u susret zahtjevima klijenta za kvalitetno i brzo izvršavanje usluga u svim pravnim poslovima za nekretnine. U agenciji radi stručni tim, koji na profesionalan način moze odgovoriti svim trenutnim zahtjevima fizičkih i pravnih lica iz zemlje i inostranstva za kupovinom i iznajmljivanjem nekretnina i rjesavanjem zahtjeva klijenata u odnosu na državne organe i ustanove ( sudovi, opstine, porezna uprava itd.)

Dugogodišnje iskustvo i kontakti stečeni u dosadašnjem radu garatiraju kvalitetan način ispunjenja preuzetih obaveza radi pravne i ekonomske sigurnosti klijenata.

Naši klijenti

nos-logo
logo-projektinvest-web
nova-banka-istrazivanje
raiffeisen-bank-international
Hypo-banka_logo_BIH
layout_en

Nekretnine su vječne!

Osman Sadović

Kontakt

Agencija za nekretnine Nemos d.o.o. Sarajevo nalazi se na adresi: Obala Kulina Bana br.15, odmah preko puta Drvenije mosta – u samom centru grada, 200 metara istočno od glavne Pošte i sjedišta suda u Sarajevu.

NEMOS KONTAKT INFORMACIJE:

  • Tel: +387 (0) 33 /  226 – 759
  • Fax: +387 (0) 33 /  226 – 759
  • Gsm: +387 (0) 61 /  842 – 626
  • Gsm: +387 (0) 61 /  171 – 744
  • e-mail: info@nemos.ba

Ako ste zainteresovani za našu ponudu nekretnina, posjetite nas i na našoj stranici agencije za nekretnine www.nemos.ba !